......

ตะเกียง/คนด่านเกวียน

posted on 08 May 2009 21:00 by solno07

 

 

 

เพลง  ตะเกียง

ศิลปิน  คนด่านเกวียน

มีตะเกียง
สองดวง ที่ช่วง โชติวาว
ส่องแสง แพรวพราวให้ความ สว่าง สดใส
ดวงหนึ่ง สว่างอยู่ที่ ณ ถิ่น แดนไกล
ดวงหนึ่ง สดใสอยู่ใน วิมาน เมืองแมน
..ดวงหนึ่ง เพิ่มบรร ยากาศดวงหนึ่ง ส่องสาด
เพราะขาด สิ้นแสง สุรีย์ คุณค่า ที่มี
เพียงต่าง ที่วางและสิ่ง มุ่งหวัง


...ผู้คนที่ห่าง กันทั้ง สองทาง
ต่างก็ มุ่งหวังในชี วิตและ จุดหมาย
เปลวเทียน ลับล่วงแท่งเทียน ก็มอด มลาย
คุณค่า ความหมายได้มอบ สิ่งใด
ทิ้งไว้ แทนตน


มนุษย์ ทั้งหลาย
มากมาย สุดแสน สับสนยอกย้อน เวียนวน
เข่นฆ่า แก่งแย่ง แข่งขันมองข้าม ความรัก
ไร้รัก ให้กัน และกันโลกแปร เปลี่ยนผัน
ไร้สุข มีทุกข์ ไม่คลาย


...ผู้คน
ที่ห่าง กันทั้ง สองทางต่างก็ มุ่งหวัง
ในชี วิตและ จุดหมายเปลวเทียน ลับล่วง
แท่งเทียน ก็มอด มลายคุณค่า ความหมาย...
ได้มอบ สิ่งใดทิ้งไว้ แทนตน

Comment

Comment:

Tweet

“ ตะเกียงโดนฝน “

“ ตะเกียงใจดี “


confused smile cry

#6 By nrintip(whitepingeon) on 2011-04-27 11:56

สุดท้ายของคน ก็แค่เนี๊ยะ สุดทน หัวใจแตกสลายแล้วสลายแล้วจริง ไม่เหลืออะไรให้ไว้

#5 By mayuree (58.9.113.19) on 2010-12-26 15:31

สุดยอดแหงเสียงเพลง

#4 By คนสัญจร (125.26.95.156) on 2009-08-30 17:18