......

เปิดใจสาวแต-กระแต

posted on 31 May 2009 22:50 by solno07

เพลง เปิดใจสาวแต

ศิลปิน กระแต

ตั๋วน้องเป็นสาวรุ่นราวเอ๊าะๆ
หุ่นฮ่างก็เหม๊าะบ่าวมาเก๊าะมาต๋อม
อี่แม่น้องขาง เปิ้นตึงบ่ยอม
ถึงไผมาต๋อม ตึงบ่ฮื้อใกล้
ไผบ่ได้หยุ๊บ ไผบ่ได้ก๋ำ
คงบ่ได้หลำ ไป๊เป๋นลูกไป๊
น้องแตคนงามมาขอยก อะมือไหว้
บ่าวเหนือบ่าวใต้ อ๊ดเอา
บ่ว่าเมืองกรุงบ่ว่าบ้านนอกบ่าวมาอู้ มาหยอกตั๋วน้อง ก็เขิน
จะบอกอี่แม่ จะไปขางเมิน
กลั๋วได้เคิ้นเกิ๋นะก๋ายเป็นสาวเฒ่า
สาวน้อยลำปางหุ่นบางผิวขาวรออายุถึงซาว ก่อนหนอพี่จัน
ถ้าแม่เลิกขางฮื้อมาโวยโวยนะจ๊ะ
อี่น้องเป็นนักมวยนะแต่บ่สวกฮื้อไผ
ถ้าป๊ะป้อจายดีจะฮักจ๋นวันต๋ายจะบ่หลายใจ๋ ฮักไผฮักมั่น
ป๊ะป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุอ้ายเหยจะล๊อคคอตีเข่าเลยจนคางเอยเอยพี่จัน

... นี่ ละหนอ หนอ ละนาย

Comment

Comment:

Tweet