......

คอย - ฟรีเบิร์ด

posted on 28 Feb 2012 00:02 by solno07

เพลง  คอย

ศิลปิน ฟรีเบิร์ด

คอยแต่เธอ หลงละเมอเพ้อคอยแต่เธอ
รักแรกเจอเพ้อครวญเรียกหา
ขอเธอจงอย่าหน่าย รักไม่คลายจากเธอ

คอยแต่เธอ หลงละเมอเพ้อคอยแต่เธอ
รักแรกเจอเพ้อครวญเรียกหา
ขอเธอจงอย่าหน่าย รักไม่คลายจากเธอ

**ยืนยันด้วยใจภักดิ์
รักแน่นหนักไม่แปรผัน
รำพันเพลงรัก...เป็นสื่อ
วอนไมตรีตอบรัก ฉันคงคลายใจเศร้าหมอง
ด่วนเถิด..คนดีก่อนจะสายไป
รักแต่เธอ หลงรักเธอ จึงตรมเศร้าหมอง
หวังเพียงครองรักเดียวตลอดไป
ขอจงเชื่อใจ รักจริงแท้แน่นอน

Comment

Comment:

Tweet

zxcv

#1 By zxcv (202.29.176.141|22.22.2.64, 202.29.176.141) on 2015-07-23 14:37