......

เพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ

ศิลปิน ฟรีเบิร์ด

บางคืนเหงาเศร้า ตรม ฤทัย
สุด จะฝืน กล้ำ กลืนน้ำตา เฝ้า แต่คิด ถึงเธอเรื่อยมา
ปล่อยให้ฉัน เฝ้าคอย เธอ เคย ย้ำว่า จะทำตาม สัญญา
จะ ไม่ขอ เปลี่ยนแปรผันไป โอ้ ที่รัก แล้วใยเปลี่ยนไป
ในหัวใจฉันเศร้า คอย ความ หวัง เฝ้าคอยหลงคอย
สุข เสมอ เมื่อยาม ชิด เชย โปรด เถิดหนา โปรดมา พบกัน
สิ่งสุดท้ายคือเธอ
บางคืนเหงาเศร้า ตรม ฤทัย สุด จะฝืน กล้ำ กลืนน้ำตา
เฝ้า แต่คิด ถึงเธอเรื่อยมา ปล่อยให้ฉัน เฝ้าคอย
เธอ เคย ย้ำว่า จะทำตาม สัญญา จะ ไม่ขอ เปลี่ยนแปรผันไป
โอ้ ที่รัก แล้วใยเปลี่ยนไป ในหัวใจฉันเศร้า
คอย ความ หวัง เฝ้าคอยหลงคอย สุข เสมอ เมื่อยาม ชิด เชย
โปรด เถิดหนา โปรดมา พบกัน สิ่งสุดท้ายคือเธอ
สิ่งสุดท้ายคือเธอ สิ่ง สุดท้าย คือ เธอ

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (49.48.147.56|49.48.147.56) on 2014-05-28 22:28